vrij eenvoudig

Het ontwikkelen en beheren van een magazine is een complex proces.
DEWERF.com adviseert op praktisch niveau: heeft u een handig sjabloon voor de DTP-ers, zijn de productieprocessen eenvoudig, kan goed worden ingekocht of heeft u een goed handboek. Is alles wel zo groen als u dacht? Heeft er ooit iemand naar de workflow gekeken?

Wij sturen u een vragenlijst toe en u beantwoord deze zo goed als mogelijk. Tevens krijgt u een aantal begrippen van ons toegestuurd. U formuleert, met een aantal kernwoorden, wat die begrippen voor uw periodiek inhouden. Hierna maken wij met u een afspraak om e.e.a. door te nemen. U gunt ons een kijkje in uw organisatie (de redactie). Dit kan over het algemeen in een sessie van één dagdeel.

DEWERF.com analyseert alle verzamelde gegevens. Gezamenlijk bekijken en beoordelen we dan de uitkomsten in een sessie van één dagdeel. We doen dan direct zo concreet mogelijke aanbevelingen over hoe het beter kan: efficiënter, milieuvriendelijker, anders en/of goedkoper.

Vaak wordt door DEWERF.com naar aanleiding van de bevindingen een nieuwe vormgeving gemaakt. DEWERF.com gaat dan direct na de laatste bespreking met de opdrachtgever het ontwerp en een plan van aanpak maken voor de eerst komende nummers. Meestal begeleiden we dan 4 tot 6 nummers, daarna kan de opdrachtgever het zelf.

DEWERF.com hanteert voor advies en ontwerp verschillende tarieven (zie hiervoor bij kosten).

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via dit formulier.

Startpositie>
Home>