dynamiek

Magazines, nieuwsbrieven, kranten hebben allemaal te maken met een steeds weer veranderende doelgroep. Maar ook de vergankelijkheid van de periodieken bepaalt dat de vormgeving steeds weer onder de loep genomen moet worden.

Als periodiek moet je meegroeien met de veranderingen in de maatschappij. Dit houdt volgens DEWERF.com in dat vaak het concept kan blijven bestaan. Maar de uiteindelijke vorm waarin een periodiek verschijnt zal zich als een dynamisch geheel moeten verhouden tot de doelgroep. Een magazine zal blijven evolueren en vraagt om een continu proces van bijstellen of verfijnen.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de impact van communicatie voor 7% bepaald wordt door de inhoud en 93% (!) door de vorm. Bij redactionele stukken gaat het doorgaans om de inhoud. Het is dus van groot belang dat de presentatie daarvan dus goed aan blijft sluiten bij de doelgroep, de visie en de missie van de zender.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via dit formulier.

Startpositie>
Home>