weten wat moet gebeuren

Na de efficiencymeter heeft u inzicht in het productietraject, weet u welke beslissingen u kunt nemen en waar u op moet letten; u weet dus wat u kan verwachten.
U kunt efficiënter te werk en u heeft een beter zicht op wat voor uw organisatie de meest economische oplossingen zijn. U heeft een goed plan van aanpak voor de workflow. Dat maakt voor iedereen duidelijk wat binnen welke planning en met welke verantwoordelijkheden voor eenieder moet gebeuren. Daarnaast geeft het inzicht in budget, de betrokken partijen en de verschillende fases en beslismomenten in het project.


waar kijken we naar

Tijdens zo'n efficiencymeter kijken wij onder meer naar:
- duurzaamheid, MVO en eco;
- consistentie, samenhang tussen de diverse middelen;
- ontwerp en vormgevings oplossingen die bij kunnen dragen;
- kwaliteit van materiaal en leveranciers;
- organisatorisch, efficiency, bestelprocedures;
- gebruiksvriendelijkheid van werkmethode.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via dit formulier.

Startpositie>
Home>