Info>
Startpositie>
Home>

van design naar succes

Hoe design kan leiden tot veranderingen, daarvan is 'Bruisend Water' een duidelijk voorbeeld. De provincie Zuid-Holland had voor een proefproject omtrent waterbeheer in de toekomst een duidelijke identiteit nodig. Bruisend Water was bedoeld als lobby; zoveel mogelijk bestuurders over halen tot samenwerking en het onderwerp provinciaal op de agenda zetten. Aandachtspunten, voorspellingen en knelpunten werden in kaart gebracht, een lijvig rapport gemaakt en DEWERF.com mocht het vormgeven. De uitstraling is als een huisstijl en kwam in de diverse eigen publicaties terug. Hierdoor werd Bruisend Water als een heus instituut gezien. Het onderwerp werd serieus genomen met als gevolg een gezamenlijke visie van de provincie en de Zuid-Hollandse waterschappen over het waterbeheer in de toekomst!

Close
Verder>
van design naar succes
Verder> Terug> Close