Info>
Startpositie>
Home>

huisstijl voor kenniscentrum

Het Center for People and Buildings is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving met als doel het bevorderen van onderzoek, productontwikkeling en kennisoverdracht op dit gebied.

DEWERF.com maakte het ontwerp van de huisstijl, leverde daaraan gekoppeld een 'grondgedachte' waaruit verschillende ideeën en producten voor de externe communicatie kunnen ontspruiten. Met het opzetten van een plan van aanpak kan nu bijvoorbeeld in heel korte tijd een rapport opgezet worden. DEWERF.com levert dan tegen geringe kosten een unieke omslag en het binnenwerk kan middels een sjabloon bij het Center eenvoudig intern gemaakt worden. Dit levert tijdwinst op bespaart kosten!

Close
Verder>
huisstijl voor kenniscentrum
Verder> Terug> Close